6. Ouders en school

6.1 Rapportage

6.1.1 Relatie ouders - school

De aanwezigheid van een nauwe band tussen school en ouders is belangrijk. Ouders hebben immers de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders van gedoopte kinderen hebben een belofte afgelegd met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen. Een deel van de opvoeding vindt in school plaats en ouders als eerstverantwoordelijken voelen zich daarbij betrokken. Het gezin moet worden gezien als het eerste en natuurlijke opvoedingsmilieu. Hier ligt dus ook de primaire en belangrijkste verantwoordelijkheid voor het totaal van de opvoeding. De in het doopformulier gebruikte omschrijving van “te helpen onderwijzen” geeft de juiste plaats van de school aan. De school stelt goed contact met ouders op prijs. Er zijn diverse manieren waarop ouders de school kunnen en zullen ‘ontmoeten’, mondeling en schriftelijk, individueel of tegelijk met anderen.

6.1.2 Portalen

Ouders en leerlingen hebben elk een eigen inlog voor hun eigen portaal. Leerlingen en ouders kunnen via de website inloggen op het eduportaal (leerlingenportaal) en het ouderportaal of er rechtstreeks naar toe gaan via het portaal.edu.calvijncollege.nl of portaal.ouder.calvijncollege.nl. Daarvandaan kunt u Magister bereiken (zie hoofdstuk 6.1.3 hieronder), het rooster vinden (Zermelo), informatieve documenten en een contactregister van alle personeelsleden van de school. Er worden van tijd tot tijd foto’s geplaatst van schoolactiviteiten op het Eduportaal. Als er problemen zijn met het inloggen kunt u op de website onder Inloggen de pagina ‘Problemen met inloggen’ raadplegen.

6.1.3 Magister

De school beschikt over een leerlingvolgsysteem, dat gekoppeld is aan ons schooladministratiesysteem Magister. Waarom is dit programma voor u als ouder interessant en hoe werkt het? U kunt er op elk gewenst moment diverse gegevens van uw zoon of dochter opvragen. Alle cijfers worden in Magister opgeslagen door de docenten. Daar kunt u altijd naar kijken. Ook alle absentiegegevens staan erin. Op de meeste locaties wordt Magister ook gebruikt voor het noteren van de toetsmomenten.

6.1.4 Hoe komt u in Magister?

Magister kan geopend worden vanaf het portaal (ouder- of leerlingenportaal). Wordt uw zoon of dochter 18 jaar, dan kan hij/zij u door het aankruisen van een vinkje toestemming geven mee te kijken. Dit is een wettelijke regeling (zie ook bijlage 2). Op het portaal treft u onder Algemeen - Handleidingen een handleiding aan. In de store van Google en Apple is een app te krijgen waarmee makkelijk in Magister ingelogd kan worden.

6.1.5 Roosterinformatie

Informatie over de lesroosters wordt in principe alleen digitaal verstrekt. Voor alle locaties staat deze informatie in Zermelo en Magister.

6.1.6 Rapporten en cijferkaarten

De school doet schriftelijk verslag van de vorderingen via de rapporten en de cijferkaartenDoorgaans wordt alleen nog een tastbaar overgangsrapport verstrekt en wordt verder verwezen naar de weergave van cijfers in Magister.