De schoolgids presenteren we op op deze schoolgidswebsite in een handige online omgeving. Gebruik de buttons en de zoekfunctie om gericht informatie te zoeken.

  • Lees de intro.
  • Bekijk de compacte schoolgids (brochure).
  • Ga voor de pasfotoregisters met contactgegevens van personeel naar het eduportaal of ouderportaal en klik daar op de button Adresgids. 
  • De pdf onderaan deze pagina geeft de informatie die u op dit online platform aantreft, gebundeld weer.