Voorwoord

Intro

Beste ouders/verzorgers,

De uitgebreide schoolgids presenteren we u nu digitaal. Hiernaast geven we een compacte informatiegids uit, beknopt en overzichtelijk. Relevante informatie die te maken heeft met uw zoon of dochter op school kunt u hierin lezen. Zie het als een korte kennismaking met de school èn als een handig boekje vol praktische informatie.

Het zal velen van u opvallen dat de foto’s van ons personeel ontbreken in deze gids. Wilt u weten wie er voor de klas van uw zoon of dochter staat? Kijk voor pasfotoregisters op Eduportaal (button Adresgids).


Wij wensen uw zoon of dochter, onze leerling, een goed nieuw schooljaar toe. En u veel sterkte en wijsheid bij de opvoeding. En met elkaar Gods onmisbare zegen.


Namens het college van bestuur,


A.J. VogelLet op!

  • Scroll verder naar onderen voor de buttons van de hoofdstukken van de schoolgids.

  • Bekijk de compacte versie van deze schoolgids.
  • Hieronder kunt u een pdf-versie van de uitgebreide schoolgids downloaden. Deze geeft de informatie die u op dit online platform aantreft, gebundeld weer.
  • Een printversie van de uitgebreide schoolgids kunt u per e-mail aanvragen.

Download schoolgids (pdf)