Intro 


Een nieuw schooljaar, een fris begin, veel nieuwe gezichten en andere ervaringen. Allemaal gedachten die naar voren komen als we de nieuwe schoolgids voor ons hebben. Is alles echt zo nieuw? Gelukkig niet.

Er is duidelijk een verbinding tussen het vorige schooljaar en het jaar waarvoor we in deze schoolgids de lijnen uiteen zetten. Allereerst en boven alles; de Heere God is Dezelfde. Zijn naam en eer hebben we als ouders en werkers in de school voor ogen. Het doel van onderwijs is niet anders. Het is en blijft gedreven door het opvoedingsideaal dat de psalmdichter zo helder onder woorden brengt: ‘dat zij hun hoop op God zouden stellen’. Dat we dat in de context van regulier onderwijs doen, maakt dat er ook heel veel geregeld moet worden. Daarvoor is deze schoolgids. Ter informatie maar ook om met elkaar vast te leggen wat het met elkaar samenwerken als ouders en organisatie betekent. 

We hopen dat u in de periode van samenwerken mag ervaren dat ons gezamenlijke doel door Gods genade mag worden gezegend. Dan ontvangt de Heere alle eer en wij met onze jongeren de zegen van Zijn nabijheid. Een gezegend schooljaar 2017-2018 gewenst.

 

A.J. Vogel
voorzitter college van bestuur


Let op!

  • Scroll verder naar onderen voor de buttons van de hoofdstukken van de schoolgids.

  • Ga voor de pasfotoregisters met contactgegevens van personeel en ouderadviesraad/leerlingenraad naar het Eduportaal onder de button Adresgids.
  • Bekijk de compacte versie van deze schoolgids.
  • Onderstaande pdf geeft de informatie die u op dit online platform aantreft, gebundeld weer. Een printversie kunt u per e-mail aanvragen.