Intro

Intro

Verwachting

 

Ieder heeft zo zijn verwachtingen aan het begin van een nieuw schooljaar. Een eerste jaar is helemaal spannend. Wie zijn je klasgenoten? Hoe is het om leerling te zijn op het Calvijn College? Aan het begin van een nieuw schooljaar is het ook goed om terug te blikken naar wat ontvangen is. En daarbij omhoog te zien naar Hem die Dezelfde blijft. Dat schept verwachting.

We beginnen aan een nieuwe beleidsperiode 2018-2022 onder het motto Leren = vooruitzien. Samen stellen we scherp op opleiding en vorming die uw kind goed voorbereidt op de toekomst. We roepen uw kinderen er toe op hun vertrouwen in alles op de Heere te stellen. Dan komen ze niet beschaamd uit. Dan is er verwachting (Joël 2).

Deze gids geeft u een indruk van aanbod en regels van onze school. Mist u iets, dan horen we het graag, telefonisch dan wel via info AT calvijncollege DOT nl.

Een goed schooljaar gewenst!

J. Bakker
voorzitter college van bestuur