Intro

Intro

Ieder heeft zo zijn verwachtingen aan het begin van een nieuw schooljaar. Een eerste jaar is helemaal spannend. Wie zijn je klasgenoten? Hoe is het om leerling te zijn op het Calvijn College?

Het Calvijn College is een school waar we samen en van elkaar leren: leerlingen en personeel. Wat hebben we daarbij allemaal dagelijks onderwijs van de grote Leraar nodig. Zodat het onderwijs op het Calvijn College niet alleen staat in het teken van een goede voorbereiding op het burgerschap in deze wereld, maar dat het vooral ook staat in het teken van het verkrijgen van het burgerschap in het Koninkrijk der hemelen.

Het Calvijn College staat voor vormend, persoonsgericht en betrokken onderwijs. We hopen dat u dit in de praktijk ook zo ervaart. Is dat niet zo, deel dat dan met ons. Zo houden we elkaar scherp. Om het welzijn van uw kind, onze leerling.

Met deze schoolgids informeren we leerlingen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden over ons onderwijsaanbod, identiteit, kwaliteit en zorg. Verder komen praktische zaken aan bod, zoals schooltijden, -regels, -kosten en contactgegevens.

Een goed schooljaar gewenst!

Met vriendelijke groet,
namens het hele team,
 
J. Bakker
voorzitter college van bestuur

 

Leeswijzer

De eerste twee hoofdstukken schetsen de organisatie en het onderwijsaanbod. De volgende drie hoofdstukken geven aan wat het Calvijn College biedt op het gebied van identiteit, kwaliteit en zorg. Hoofdstuk 6 geeft praktische informatie, hoofdstuk 7 gaat in op de planning voor het schooljaar en hoofdstuk 8 presenteert locatiespecifieke informatie. De schoolgids sluit af met bijlagen.