Intro

Intro

Onderwijs in coronatijd. Een hele uitdaging, waarbij het ‘samen leren’ volop invulling krijgt. Laten we tegelijkertijd de roepstem die uitgaat van deze crisis niet vergeten: ‘Zijt ook gij bereid’ (Matth. 24). Een voorrecht om onderwijs te kunnen verzorgen waarin ruimte is voor vorming met de Bijbel als kompas.

Het Calvijn College staat voor vormend, persoonsgericht en betrokken onderwijs. We hopen dat u dit in de praktijk ook zo ervaart. Is dat niet zo, deel dat dan met ons. Zo houden we elkaar scherp. Om het welzijn van uw kind, onze leerling.

 

Met deze schoolgids informeren we leerlingen, ouders/verzorgers en andere belanghebbenden over ons onderwijsaanbod, identiteit, kwaliteit en zorg. Verder komen praktische zaken aan bod, zoals schooltijden, -regels, -kosten en contactgegevens.

De beste wensen voor het nieuwe schooljaar!

Met vriendelijke groet,
namens het hele team,
 
J. Bakker
voorzitter college van bestuur

Leeswijzer

De eerste twee hoofdstukken schetsen de organisatie en het onderwijsaanbod. De volgende drie hoofdstukken geven aan wat het Calvijn College biedt op het gebied van identiteit, kwaliteit en zorg. Hoofdstuk 6 geeft praktische informatie, hoofdstuk 7 gaat in op de planning voor het schooljaar en hoofdstuk 8 presenteert locatiespecifieke informatie. De schoolgids sluit af met bijlagen.