6. Ouders en school

6.6 Contact opnemen met school

Heel anders dan in het basisonderwijs heeft een leerling in het voortgezet onderwijs meerdere leerkrachten. Ouders merken dit goed als ze contact met school hebben over hun kind. Dan rijst immers de vraag wie de aangewezen contactpersoon is. Vaak is dat de mentor, maar er zijn ook andere situaties.

6.6.1 Bij wie moet ik mijn zoon of dochter ziek melden?

Ziek melden dient uitsluitend telefonisch te gebeuren tussen 8.00 en 8.30 uur bij het secretariaat, ook als de leerling het eerste uur vrij is. U kiest het telefoonnummer van de locatie die uw kind bezoekt, meldt naam en klas van uw kind en dat hij/zij wegens ziekte niet kan komen. De ziekmelding wordt binnen school verder verwerkt. Wanneer uw kind les volgt in de bovenbouw en tentamens of examens heeft, dient u gedurende de ziekte iedere dag uw kind ziek te melden. Bij overige lesdagen is het voldoende om alleen de eerste ziektedag door te geven. Ziekmeldingen per e-mail worden niet verwerkt in verband met fraudegevoeligheid. Daarnaast mag een minderjarige leerling zich niet zelf ziekmelden, dit dient altijd te gebeuren door een ouder.

6.6.2 Bij wie moet ik vrij vragen?

Vrij vragen voor bijvoorbeeld de bruiloft van een broer of zus of het bijwonen van een begrafenis dient te gebeuren bij de teamleider van uw kind. Is er op de schoollocatie een coördinator (zoals op de locaties Goes Klein Frankrijk, Goes Stationspark en Krabbendijke Appelstraat), dan dient u bij hem of haar de aanvraag in te dienen. Op locatie Middelburg bij secretariaat. Als u naar school belt en meldt in welke klas uw kind zit, dan weet de secretaresse met wie zij u moet doorverbinden. U kunt ook een briefje meegeven aan uw zoon of dochter.

6.6.3 Adreswijzigingen

Adreswijzigingen kunt u doorgeven via de website. Bellen mag natuurlijk ook.

6.6.4 De mentor

De klas waar de leerling deel van uitmaakt, valt onder directe verantwoordelijkheid van de mentor. De mentor voert gesprekken met de leerling over onderwerpen als hoe het gaat op school, hoe het gaat met het schoolwerk en welke studiekeuze de leerling voor ogen heeft. De mentor is de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen. Lees meer over de rol van de mentor in het School Ondersteuningsprofiel.

6.6.5 De teamleider

Elke locatie en sector is opgedeeld in kleinere eenheden, de zogenaamde deelteams. Een deelteam bestaat uit een aantal docenten dat samen verantwoordelijk is voor het onderwijs aan de leerlingen binnen het deelteam. De leerlingen kennen de teamleider snel genoeg. Immers, als ze zich ziek voelen en toestemming willen vragen om naar huis te gaan, dan bepaalt doorgaans hun teamleider of leerlingcoördinator of dat mag. Als ze zich misdragen en uit de les gestuurd worden, dan moeten ze naar hun teamleider. De teamleider leidt ook de rapportenvergaderingen, waar leerlingen onder andere op advies van de mentor worden besproken. Bovendien is de kans aanwezig dat leerlingen lessen hebben van hun teamleider. Tijdens een schooljaar leert de teamleider zo de leerlingen uit zijn deel van de school steeds beter kennen.

6.6.6 Bijzondere situaties, problemen?

Stel: er doen zich problemen voor waardoor een leerling (tijdelijk) het schoolwerk minder goed aankan. Dat kunnen problemen van allerlei aard zijn, zoals ziekte, zorgen in het gezin, persoonlijk verdriet; allemaal zaken die van invloed zijn op het functioneren. Het is dan van belang dat onderwijsgevenden en soms de hele klas, daarvan op de hoogte zijn. Doet zo’n situatie zich voor, dan kan dit bij de mentor gemeld worden. Samen met de mentor kan dan bezien worden hoe omgegaan wordt met de probleemsituatie en of er bijvoorbeeld regelmatig contact moet zijn tussen school en thuis. Het kan ook voorkomen dat een leerling door anderen wordt geplaagd. Ook in zo’n geval is het van belang dat een mentor hiervan op de hoogte wordt gebracht. Zeker wanneer het de mentorgroep betreft, maar ook wanneer het om leerlingen van andere groepen gaat.

6.6.7 Onderwijs

Zijn er vragen over iets dat direct te maken heeft met de onderwijsinhoud, dan kunt u hiervoor de vakdocent benaderen. Voor zaken die breder liggen, kunt u terecht bij de teamleider of de locatiedirecteur. Voor vragen over het onderwijs kunt u ook contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. 

Welke vraag u ook heeft, schroom niet om de school te bellen. Wij helpen u graag verder.