2. Onderwijsaanbod

2.2.5 Vmbo tl+

De leerroute vmbo-tl+ is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten. 

Naast alle theoretische vakken volgen de leerlingen een breed beroepsgericht vak. De leerling maakt kennis met beroepen waarbij verbinding met identiteit en persoonlijke vorming wordt gemaakt. Het gaat om een brede leerroute vmbo-tl+ in plaats van de theoretische of gemengde leerweg. De leerling volgt een aantal verplichte vakken, waaronder Nederlands, Engels, godsdienst, wiskunde en het intersectorale vak dienstverlening & producten, met daarbij een aantal keuzevakken. Hiermee bieden we leerlingen een nog betere loopbaanoriëntatie, aansluiting van vmbo op mbo, en voorbereiding op een zelfstandig en verantwoordelijk functioneren in de maatschappij.

Doorstroommogelijkheden na het vmbo

Alle vmbo-leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar het mbo. Voor de doorstroommogelijkheden naar het mbo geldt voor vmbo tl+ en de kaderberoepsgerichte leerweg hetzelfde: beide leiden ze naar beroepsopleidende leerwegen in het mbo en de middenkaderopleidingen op niveau 4. 

Leerlingen van vmbo-tl+ kunnen ook goed doorstomen naar havo-4. Leerlingen met een vmbo-tl- of vmbo-gl-diploma zijn zonder verdere voorwaarden toelaatbaar tot havo-4. De enige aanvullende eis die mag worden gesteld is een extra vak in het vrije deel.