2. Onderwijsaanbod

2.2.3 Pro

Het praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs met het accent op praktische vaardigheden. Ingevuld vanuit de vraag welke vaardigheden de individuele leerling nodig heeft om te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij onderwijs dat in kleine groepen gegeven wordt en praktisch is ingericht. Op basis van scores van leerachterstanden, cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel functioneren kunnen leerlingen worden toegelaten tot deze vorm van onderwijs. De leerlingen worden indien mogelijk opgeleid voor een diploma mbo-niveau 1. Deze entree-opleiding op assistent-niveau leidt op voor een plaats op de arbeidsmarkt. Voor sommige leerlingen van het praktijkonderwijs is het mogelijk door te stromen naar een vervolgopleiding mbo-niveau 2.

Maatwerk

Voor elke leerling zijn er individuele ontwikkelingsplannen waarin beschreven staat bij welk onderwijs en welke begeleiding hij of zij gebaat is. Het onderwijs wordt dus sterk ingevuld vanuit de vraag wat een individuele leerling nodig heeft om straks op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen functioneren. Via stages wordt invulling gegeven aan de arbeidsvaardigheden. De school verzorgt ook de begeleiding naar de arbeidsmarkt. Leerlingen kunnen tot hun 18e levensjaar het praktijkonderwijs volgen.

Entree-opleiding

In de bovenbouw kunnen de leerlingen een mbo entree-opleiding in één van de zeven profielen en gaan indien mogelijk met een diploma van school. Ook is het mogelijk het praktijkonderwijs duaal af te sluiten. Dit betekent dat leerlingen vier dagen werken en nog één dag in de week naar school gaan.