2. Onderwijsaanbod

2.2.6 Havo

Havo-leerlingen zijn, vergeleken met vmbo-leerlingen, zelfstandiger, hun leertempo ligt op een hoger niveau en zij krijgen grotere hoeveelheden lesstof.  Het verschil met vwo-leerlingen zit vooral in het meer behoefte hebben aan structuur en de vertaling van de lesstof naar situaties in de praktijk. Vanaf de bovenbouw werken zij in de Tweede Fase, waarbij ze meer eigen verantwoordelijkheden krijgen voor het plannen van hun studie.

 

Profielkeuze

Vóór 1 april moeten de leerlingen in havo-3 hun profiel (vakkenpakket) kiezen. De leerlingen krijgen in klas 3 keuzebegeleidingslessen. Tijdens deze lessen komt ook de profielkeuze ter sprake. Heeft een leerling eenmaal voor een profiel gekozen, dan zijn er binnen een profiel nog diverse keuzemogelijkheden.

 

Vakhavo

Havisten met een praktische inslag en interesse voor techniek kunnen naar de vakhavo. Het programma is verrijkt met een dag in de week technische praktijk: in de onderbouw in een werkplaats op school, in de bovenbouw voornamelijk in een bedrijf. De reguliere havovakken worden aangeboden in vier dagen per week en zoveel mogelijk afgestemd op het praktijkprogramma. Zo wordt de vakhavist opgeleid tot een kansrijke toekomstige (technisch) hbo-student. 

Schooljaar 2023-2024 is het laatste jaar dat leerlingen in leerjaar 3 kunnen starten met het vakhavotraject. Landelijk is afgesproken dat er een nieuw vak zal starten op de havo, namelijk havo-pgp. Dit vak vervangt de vakhavo die we nu aanbieden en biedt de mogelijkheid om het praktijkdenken te verbreden naar andere sectoren. Binnen dit nieuwe vak krijgen de opgedane inzichten vanuit het vakhavoconcept een plek.

 

Doorstroommogelijkheden na de havo

Havoleerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar het hbo of vwo. Na het derde leerjaar van de havo is het (met een overgangsbewijs naar havo 4) ook mogelijk om over te stappen naar het mbo.