2. Onderwijsaanbod

2.2.6 Havo

Havo-leerlingen zijn, vergeleken met vmbo-leerlingen, zelfstandiger, hun leertempo ligt op een hoger niveau en zij krijgen grotere hoeveelheden lesstof. Vanaf de bovenbouw werken zij in de Tweede Fase, waarbij ze meer eigen verantwoordelijkheden krijgen voor het plannen van hun studie.

Profielkeuze

Vóór 1 april moeten de leerlingen in havo-3 hun profiel (vakkenpakket) kiezen. De leerlingen krijgen in klas 3 keuzebegeleidingslessen. Tijdens deze lessen komt ook de profielkeuze ter sprake. Heeft een leerling eenmaal voor een profiel gekozen, dan zijn er binnen een profiel nog diverse keuzemogelijkheden.

Vakhavo

Havisten met een praktische inslag en interesse voor techniek kunnen naar de vakhavo. Het programma is verrijkt met een dag in de week technische praktijk: in de onderbouw in een werkplaats op school, in de bovenbouw voornamelijk in een bedrijf. De reguliere havovakken worden aangeboden in vier dagen per week en zoveel mogelijk afgestemd op het praktijkprogramma. Zo wordt de vakhavist opgeleid tot een kansrijke toekomstige (technisch) hbo-student. 

Doorstroommogelijkheden na de havo

Havo-leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar het hbo of het vwo. Na het derde leerjaar van de havo, dat aansluit op het onderwijs van stream 1 van de onderbouw, is er ook de mogelijkheid over te stappen naar het mbo.