1. Het Calvijn College

1.3 Personen

Bestuur

Het bestuur heeft naast bestuurlijke taken ook de algemene leiding van het Calvijn College. Het bestaat uit:

 • J. Bakker, voorzitter

Schoolbrede afdelingen

 • financiën & beheer – M.A.G Eerland, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • personeel & communicatie – mw. J. Krijger-Meijaard, afdelingshoofd
 • leerlingondersteuning en kwaliteitszorg – A. Heger, teamleider expertiseteam
 • onderwijs - W.H.L. Westenberg, directeur

Managementteam

Het managementteam (mt) bestaat uit het college van bestuur, de directeur onderwijs en de locatiedirecteuren:

 • J. Bakker, bestuurder
 • W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs (schoolbreed)
 • G.J. van Appeldoorn, locatiedirecteur Goes Klein Frankrijk
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat, Goes Stationspark en Goes Noordhoeklaan
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Tholen en Krabbendijke Kerkpolder
 • M.G. van de Zande, locatiedirecteur Middelburg

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging, zie hoofdstuk 1.4. De raad bestaat uit:

 • C.L. van de Wege, Krabbendijke (voorzitter)
 • A.J. van de Breevaart, Scherpenisse
 • A. Dieleman, Goes
 • J.J. van den Dorpel, Oosterland
 • J.J. Hoekman, Kruiningen
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • ds. W. Meijer, Gameren (secretaris)
 • L.N. Rottier, Bodegraven

Medezeggenschapsraad

Zie hoofdstuk 1.9.