1. Het Calvijn College

1.3 Personen

College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) heeft naast bestuurlijke taken ook de algemene leiding van het Calvijn College. Het bestaat uit:

 • J. Bakker, voorzitter

Schoolbrede afdelingen

 • financiën & beheer – M.A.G Eerland, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • personeel & communicatie – mw. J. Krijger-Meijaard, afdelingshoofd
 • leerlingondersteuning – A. Heger, teamleider expertiseteam

Managementteam

Het managementteam (mt) bestaat uit het college van bestuur, de directeur onderwijs en de locatiedirecteuren. Dit betreft de volgende personen:

 • J. Bakker, voorzitter college van bestuur
 • W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs (schoolbreed)
 • G.J. van Appeldoorn, locatiedirecteur Goes Klein Frankrijk
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat, Goes Stationspark en Goes Noordhoeklaan
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Tholen en Krabbendijke Kerkpolder
 • G.A. Terlouw, locatiedirecteur Middelburg

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging, zie hoofdstuk 1.4. De raad bestaat uit:

 • C.L. van de Wege, Krabbendijke (voorzitter)
 • A. Dieleman, Goes
 • J.J. van den Dorpel, Oosterland
 • J.J. Hoekman, Kruiningen
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • ds. W. Meijer, Gameren (secretaris)

Medezeggenschapsraad

Zie hoofdstuk 1.9.