1. Het Calvijn College

1.2 Aanbod van de school

Het Calvijn College wil vanuit overtuiging bieden wat de individuele leerling nodig heeft. Goede toerusting en vorming en scherp maatwerk in uitdaging en ondersteuning.

Helder in identiteit

Op tal van manieren komt de christelijke identiteit tot uiting. Niet alleen tijdens dagopeningen, godsdienstlessen en themadagen komt het christelijk geloof ter sprake. Het doortrekt de hele school. Op allerlei plaatsen in de school gebruiken we werkwijzen en werkvormen die gericht zijn op de verbinding aan het Woord van God.

Sterk in kwaliteit

Het identiteitsprofiel zorgt voor een sterke betrokkenheid van personeel en een drijfveer om de goede dingen goed te doen voor de leerlingen en de school. Met behulp van een kwaliteitszorgkalender maken we kwaliteit meetbaar en merkbaar.  

Zorg een prioriteit

De school heeft een focus op leerlingenzorg. Die wordt onder meer zichtbaar in de hartelijke benadering van de leerling, de investering in het mentoraat en loopbaanoriëntatie en -begeleiding, de breedte van het zorgaanbod en de schoolbrede zorgstructuur, waarin de integratiegroep een belangrijke rol vervult.