9. Bijlagen

Om erop na te slaan

  • 9.1 Grondslag en doel

  • 9.2 Schoolregels, rechten en plichten

  • 9.3 Vakafkortingen

  • 9.4 Lessentabellen

  • 9.5 Overgangsrichtlijnen

  • 9.6 Schoolkosten per leerjaar

  • 9.7 Verklarende woorden- en begrippenlijst