5. Zorg

5.3 Preventief gezondheidsonderzoek

Het preventief gezondheidsonderzoek bij de 13-/14-jarigen wordt door een jeugdverpleegkundige van de GGD uitgevoerd op de scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens dit onderzoek wordt aan de hand van een vragenlijst een gesprek met de jongere gevoerd. Hierbij is er aandacht voor zowel de lichamelijke gezondheid als voor het psychosociaal functioneren. In het locatiespecifieke deel van deze gids kunt u over dit onderwerp meer informatie aantreffen.