7. Vakantie en planning

7.6 Contact- en voorlichtingsavonden

Data van contactavonden kunt u vinden in het locatiespecifieke deel van deze schoolgids. Data van onder meer voorlichtingsavonden publiceren wij in de agenda op onze website.