2. Onderwijsaanbod

2.2.4 Vmbo bb/kb

De kader- en basisberoepsgerichte leerweg zijn voor de doeners in het vmbo. Leerlingen werken heel concreet aan voorbereiding op de beroepspraktijk.

In de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) is het accent op beroepsgerichte vakken groter dan bij vmbo-tl+. Leerlingen volgen een flink aantal uur per week beroepsgerichte vakken. In de basisberoepsgerichte leerweg (bb) ligt het accent sterk op de beroepsgerichte vakken. De programma’s zijn eenvoudiger dan in de kaderberoepsgerichte leerweg en het onderwijs is zoveel mogelijk praktisch en concreet.

Beroepsgerichte afdelingen 

Voor de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg kennen we een viertal beroepsgerichte afdelingen: bouwen, wonen & interieur; produceren, installeren & energie; zorg & welzijn; en economie & ondernemen. In klas 3 kiest de leerling binnen de afdeling een leerlijn. Lees hier meer over in de info-gids van de locatie Krabbendijke Kerkpolder.

Pre-mbo-traject

Voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die zó praktijkgericht zijn ingesteld dat de theoretische vakken een blokkade vormen voor het behalen van een diploma, is het mogelijk het pre-mbo-traject te volgen. Pre-mbo is een praktijkgerichte niveau 1-opleiding die de leerling voorbereidt op een niveau 2-opleiding. Selectie voor pre-mbo vindt plaats in klas 3. In klas 4 volgt de leerling nog twee dagen per week de lessen op school. De overige dagen leert de leerling in een bedrijf of instelling. Het vakkenpakket van pre-mbo bestaat uit Nederlands, godsdienst, rekenen, lichamelijke opvoeding, een beroepsgericht vak en loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Doorstroommogelijkheden na het vmbo

Alle vmbo-leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar het mbo. Voor de doorstroommogelijkheden naar het mbo geldt voor vmbo tl+ en de kaderberoepsgerichte leerweg hetzelfde: beide leidt naar beroepsopleidende leerwegen in het mbo en de middenkaderopleidingen op niveau 4. De leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg stromen meestal door naar niveau 2 van het mbo.