2. Onderwijsaanbod

2.6 Internationale contacten

Met internationalisering bereiden we de leerlingen voor om als christen te kunnen deelnemen in de globaliserende wereld. Vanuit de eigen traditie leren zij om een open houding aan te nemen naar andere (internationale) christelijke tradities in andere culturen. Alle activiteiten en onderwijsinhouden zijn primair gericht op christelijke wereldburgerschapsvorming.

Internationalisering is niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Zoals in contacten met bewoners van asielzoekerscentra.

We gebruiken digitale middelen, zoals email en videoverbindingen om contact te hebben met partners in het buitenland. Het is wel de ervaring dat de fysieke internationale ontmoeting in en met andere culturen meer zorgt voor verdieping van kennis en begrip van de internationale christelijke wereld, bijvoorbeeld via ‘bewustwordingsreizen’ van Woord en Daad.  De digitale en fysieke ontmoeting vinden bij voorkeur plaats in duurzame partnerschappen.