2. Onderwijsaanbod

Rebound-/allroundvoorziening

Rebound

De reboundvoorziening is een tijdelijke opvang voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of problemen op het gebied van gedrag en structuur. Begeleiding in de integratiegroep is niet voldoende voor deze leerlingen.

Ook worden leerlingen in de reboundvoorziening opgevangen als er sprake is van een acuut probleem dat mogelijk te maken heeft met veiligheid. Een leerling wordt weer teruggeplaatst onder begeleiding en zal nog een tijdje nazorg krijgen vanuit de reboundvoorziening.

Allround

De allroundvoorziening is voor leerlingen die in het verleden verwezen werden naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Hier doorlopen leerlingen met ernstige gedragsproblematiek of sociaal-emotionele problematiek een individueel onderwijs- en begeleidingsprogramma. Alleen leerlingen bij wie de integratiegroep of een reboundtraject onvoldoende ondersteuning biedt, komen hiervoor in aanmerking. De mogelijkheid om te integreren in een reguliere klas blijft bestaan, maar de focus ligt op de zorgbehoefte van de leerling en uiteindelijk op een passende plaats in de maatschappij.

 

Verwijzing naar de allroundvoorziening verloopt via de centrale dienst leerlingenzorg (CDL).

Locaties

Op de locaties Krabbendijke Appelstraat en Krabbendijke Kerkpolder is er een allround-/reboundvoorziening voor leerlingen van alle locaties. Onderbouwleerlingen gaan naar locatie Krabbendijke Appelstraat onderbouwleerlingen, bovenbouwleerlingen naar locatie Krabbendijke Kerkpolder.

Alleen voor de bovenbouw havo/vwo is er geen voorziening, maar op locatie Goes Klein Frankrijk wordt in een kleine groep soortgelijke ondersteuning aangeboden.

 

Aanmelden en contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met:


Download: