7. Vakantie en planning

7.5 Uitreiking rapporten en cijferkaarten

De rapporten en cijferkaarten worden niet meer schoolbreed op dezelfde data verstrekt. De schoollocatie zal u te zijner tijd informeren. Veel data noemen wij ook in de agenda op onze website. 

Zie ook 6.1.6 Rapporten en cijferkaarten.