1. Het Calvijn College

1.5 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op onze school blijft redelijk stabiel. Het schommelt al jaren in de buurt van de 3100. In schooljaar 2022-2023 volgden 3.100 leerlingen onderwijs aan onze school. Het aantal leerlingen per start schooljaar 2023-2024 is naar verwachting 3.140.