1. Het Calvijn College

1.5 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen op onze school blijft redelijk stabiel. Het schommelt al jaren in de buurt van de 3100. In schooljaar 2019-2020 volgden 3116 leerlingen onderwijs aan onze school. Het aantal leerlingen per 1 augustus 2020 is naar verwachting 3105.