1. Het Calvijn College

1.14 Onderzoek in de school

In het voortgezet onderwijs speelt onderzoek een steeds grotere rol. Enerzijds is dat vanwege verantwoording van het gegeven onderwijs. Anderzijds wordt in de school door eigen onderzoek gewerkt aan de ontwikkeling van onderwijs en personeel. 

Eigen onderzoek wordt allereerst gedaan door docenten die in het kader van studie voor een onderwijsbevoegdheid of een masterstudie praktijkgericht onderzoek uitvoeren in de context van hun eigen lespraktijk.

Daarnaast participeert het Calvijn College actief in de kenniskring van het lectoraat Motiverende leeromgevingen. Samen met een aantal andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio doen we praktijkgericht onderzoek naar relevante vragen en ontwikkelpunten in onze scholen.

Onderzoeksmatig werken betekent niet alleen het zelf doen van onderzoek, maar ook inzichten uit onderwijskundig onderzoek toepassen in of vertalen naar de context van het Calvijn College en de eigen lespraktijk. Deze verbinding tussen kennis uit onderzoek en de praktijk van de school wordt op diverse manieren gelegd en gestimuleerd door intern onderwijskundige experts binnen de afdeling onderwijs.