1. Het Calvijn College

1.12 Samenwerking

Samenwerking reformatorisch onderwijs

Binnen de groep van reformatorische scholen hebben we een vrij intensieve samenwerking. We participeren in een samenwerkingsverband waarin scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs samenwerken om de kwaliteit van de leerlingenzorg zo optimaal mogelijk te maken. Dit onder de noemer RefSVO (Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs). We weten dat we elkaar als reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs nodig hebben.

Overige samenwerkingsverbanden

Bij een samenwerkingsverband met anderen, buiten het reformatorisch onderwijs, gaat het altijd om een samenwerking met een duidelijke, vaak zakelijke, meerwaarde voor de school. Samenwerking op dit gebied hebben wij met: