1. Het Calvijn College

1.8 Veiligheid

Onze school is zich ervan bewust dat opvoeden alleen kan in een klimaat waarin jongeren zich veilig en thuis voelen. We hebben persoonlijke aandacht, betrouwbaarheid, openheid en veiligheid hoog in het vaandel staan.

Ga voor informatie over het veiligheidsbeleid en tevredenheidscijfers per schoollocatie naar scholenopdekaart.nl.

Meldpunt (seksueel) overschrijdend gedrag

Er een onafhankelijk meldpunt voor leerlingen bij Stichting de Vluchtheuvel voor meldingen over (seksueel) overschrijdend gedrag op school. Het meldpunt heeft als doel om een luisterend oor te bieden en advies te geven over de juiste vervolgstappen. Er wordt geen begeleidingstraject gestart. Dit meldpunt is bereikbaar via WhatsApp (altijd, 06-46505407) en telefoon (op ma tot vr van 08.30-17.00 uur, 0113-213098).

Sociale veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleidsplan, waarin alle zaken rondom veiligheid opgenomen zijn. In dit plan wordt beschreven wat de visie is van het Calvijn College op veiligheid en welke maatregelen er genomen worden om de veiligheid van personeel en leerlingen, materieel en immaterieel, te monitoren, waarborgen en bevorderen. Zo wordt jaarlijks in verschillende klassen verspreid over de hele school gemeten hoe de leerlingen denken over (sociale) veiligheid en wordt er actie ondernomen bij pestgedrag.

Verkeerseducatie

Hoe kom je veilig van huis naar school? En natuurlijk weer terug! Hoe ga je om met lastige verkeerssituaties? Waar zitten de gevaren in het verkeer en hoe voorkom je ongelukken? Daar gaat het over tijdens de verkeersles op school. We hebben ons daarvoor aangesloten bij het VEVO-project (verkeerseducatie voortgezet onderwijs) van de gemeenten en Provincie Zeeland. Aan bod komen onder andere school-thuis-route project, fietsenkeuring, kantelauto, dodehoek-project, radar en remwegmetingen. De nadruk ligt steeds op het weggedrag van de leerlingen zelf. Dus wat je zelf kunt veranderen om de verkeersveiligheid te verhogen en ongelukken te voorkomen. Per schoollocatie is er een verkeerscoördinator die de regie voert over de verkeerseducatie.

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Zo’n veilig honk is een woning die staat op een route waar veel schoolgaande jeugd langskomt. De bewoners bieden veiligheid aan kinderen: door een luisterend oor en een helpende hand. Die hulp kan concreet bestaan uit onder meer het oppompen van een lege band, het plakken van een pleister, het verstrekken van een leenfiets, het bellen van de ouders, de school enzovoorts. De Veilig Honk-adressen zijn te herkennen aan het bijgaande bord, dat de bewoners van de adressen in de tuin of achter het raam hebben staan. De adressen zijn opvraagbaar bij de gemeente.