1. Het Calvijn College

1.7 Strategie

We werken aan de schooldoelstelling (zie 1.6) vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Onze school is er voor onze leerlingen.
  • In onze school staat de Bijbel centraal. 
  • De christelijke identiteit van de school dragen we samen met de ouders/ opvoeders en de kerken.
  • Christelijke normen en waarden vormen de basis voor onze school als veilige haven waarin iedereen wordt gekend, en waar samen leren in onderlinge verbondenheid en een sfeer van veiligheid en openheid plaatsvindt.
  • Op onze school heeft de docent een centrale rol, als professional en als voorbeeld.
  • Op onze school zijn docenten en leerlingen samen verantwoordelijk voor zowel het leerproces als de persoonlijke vorming van leerlingen.
  • Samen vormen we een lerende gemeenschap waarin onderwijs van kwalitatief hoog niveau gegeven wordt.
  • Op onze school is de ondersteuning passend bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.