9. Bijlagen

9.6 Schoolkosten per leerjaar

In deze tabellen geven we u een overzicht van de kosten die gemaakt kunnen worden. Ze zijn onderverdeeld in de categorieën zoals beschreven in hoofdstuk 6.3.

Veel van de kosten uit categorie 2 zijn eenmalig, als een leerling start in het voortgezet onderwijs. Van de materialen die de school aanbiedt, zijn de prijzen vermeld. De eventuele opdruk van zelf aan te schaffen materialen mag niet strijdig zijn met de christelijke identiteit van de school. Schaf alleen de benodigde materialen aan als uw kind dit vak ook heeft.

Voor alle excursies geldt dat deelname niet verplicht is, maar dat ze wel worden uitgevoerd in het kader van het onderwijs. Wanneer een leerling niet deelneemt zal er sprake zijn van een vervangende opdracht. De genoemde bedragen voor excursies zijn maximale bedragen. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van excursies via de optie van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP).

Schoolkostentabellen