2. Onderwijsaanbod

2.2.7 Vwo

Binnen het vwo zijn er twee varianten, namelijk het atheneum en het gymnasium. Het verschil is het feit dat bij het gymnasium de klassieke ta(a)l(en) onderdeel van het pakket zijn en bij het atheneum niet. Daarnaast is er binnen het gymnasium (meer) aandacht voor de klassieke cultuur.

 

Doorstroommogelijkheden na het VWO

Vwo-leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar de universiteit.

 

2.2.7.1 Atheneum

Atheneumleerlingen hebben veelal een zelfstandige werkhouding en verwerken de lesstof in een behoorlijk tempo. Vergeleken met havoleerlingen is het beroep op inzicht en vermogen tot abstractie groter. 

In atheneum-3 moeten de leerlingen vóór 1 april hun profiel (vakkenpakket) kiezen. De leerlingen krijgen in de derde klas keuzebegeleidingslessen. Een atheneumleerling heeft de verplichting een wiskundevorm te kiezen en een tweede moderne vreemde taal. Heeft een leerling een profiel gekozen, dan zijn er binnen het profiel nog diverse keuzemogelijkheden.

 

2.2.7.2 Gymnasium

Het gymnasium wordt aangeboden op locatie Goes Klein Franrijk. Deze opleiding is gericht op een brede klassieke en intellectuele vorming met een uitdagend lesprogramma.

In leerjaar 1 en 2 van het gymnasium is het les­programma anders dan in stream 1 havo/vwo. Datzelfde geldt ook voor gymnasium leerjaar 3 t.o.v. atheneum leerjaar 3. Dat blijkt uit:

  • lessen en toetsen in klas 1 en 2 zijn op vwo- in plaats van havo/vwo-niveau;
  • Latijn vanaf klas 1 en Grieks vanaf klas 2;
  • een variant van onderzoek & ontwerp in de onderbouw (geïntegreerd in het vak natuurkunde);
  • extra en vaak uitdagender onderwerpen die in de lessen aan de orde komen.

Tot en met klas 3 zitten de gymnasium-leerlingen als groep bij elkaar. Vanaf klas 4 zitten gymnasium- en atheneumleerlingen bij de meeste vakken door elkaar heen.

In gymnasium-3 moeten de leerlingen dus ook vóór 1 april hun profiel (vakkenpakket) kiezen. De leerlingen krijgen in de derde klas keuzebegeleidingslessen. Heeft een leerling een profiel gekozen, dan zijn er binnen het profiel nog diverse keuzemogelijkheden.

Voor een gymnasiumdiploma is het verplicht om examen te doen in Latijn en/of Grieks. Als Calvijn College bieden wij alleen het vak Latijn aan als examenvak. Verder gelden dezelfde eisen en mogelijkheden als voor het atheneum.