5. Zorg

5.1 Leerlinggericht

Het Calvijn College stelt de leerling in het middelpunt. Centraal in het organisatieschema hieronder staat dan ook de leerling.

BGT = begeleidingsteam
ZAT = zorgadviesteam
CDL = centrale dienst leerlingenzorg